24.05.2019

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИ СПЕЦИАЛИСТИ
24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
Skip to content