31.05.2019

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИ СПЕЦИАЛИСТИ
„ЗДРАВЕЙ, ВАКАНЦИЯ!“
„НОЩ В БИБЛИОТЕКАТА“