12.06.2019

„ЛЯТНО ИГРОЗНАНИЕ“

„МЕСЕЦЪТ НА БИЛКИТЕ“

ГОСТУВА: ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА

ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА ДТА „ПЪРГАВЕЛЧЕ“ И ТА „ГАЙТАНИ“