03.06.2019

„ЛЯТНО ИГРОЗНАНИЕ“

ИЗЛОЖБА ПЛАСТИКА И ГРАФИКА „СЪНИЩА” ПАНАЙОТ КАЛУДОВ