04.10.2019

„ШУМЕНСКИ ПОЕТИ“
„КАФЕТО ВИ, Г-Н МИНИСТЪР“