20.11.2019

„ЕСЕННИ ПРАЗНИЦИ С ПЧЕЛИ И МЕД“
„ЗА ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО“
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗЛОЖБА НА ФОТОКЛУБ „СТЕФАН НАУМОВ“, ГР. БИТОЛЯ, МАКЕДОНИЯ
ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА „КЪЩА МУЗЕЙ „ЛАЙОШ КОШУТ“
Skip to content