03.03.2020

З МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
З МАРТ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИЗЛОЖБА НА КАРТИНИ НА ДЕЦА ОТ ШКОЛА ПО РИСУВАНЕ С Р-Л ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“