28.09.2021

Изложба - дарение с представяне на книга на Спартак Паскалевски
Беседа и запознаване с историята на Добруджанския квартал
Skip to content