16.08.2018

АРТ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАРНАВАЛНИ КОСТЮМИ

ХII ДЕТСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗКУСТВО – КЛУБ „КАРАТЕ“

ЛЕТЕН МУЗЕЙ – „ОТ БАБА ЗНАЯ“

„ТАЙНИТЕ НА ЧЕРНО МОРЕ“