28.09.2018

„НАШАТА БИБЛИОТЕКА“

10-ТИ КАРНАВАЛ НА ПЛОДОРОДИЕТО 2018

„ЕСЕННИ ШУМЕНСКИ ВЕЧЕРИ“

„ОТВОРЕН ПЪТ КЪМ ОСИНОВЯВАНЕТО”