20.11.2019

„ЕСЕННИ ПРАЗНИЦИ С ПЧЕЛИ И МЕД“

„ЗА ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО“

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗЛОЖБА НА ФОТОКЛУБ „СТЕФАН НАУМОВ“, ГР. БИТОЛЯ, МАКЕДОНИЯ

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА „КЪЩА МУЗЕЙ „ЛАЙОШ КОШУТ“

СЪБИТИЯ