септември 2019
понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя
26.08.2019 27.08.2019 28.08.2019 29.08.2019

Category: General18:00: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

18:00: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

30.08.2019 31.08.2019 01.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: General12:00: „ЗАБРАВЕНИ ТРАДИЦИИ – ОБРЕДНИ ТРАПЕЗИ”

12:00: „ЗАБРАВЕНИ ТРАДИЦИИ – ОБРЕДНИ ТРАПЕЗИ”

02.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

03.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

04.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

05.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: General9:00: „ЕДИН ДО ДРУГ ПРЕДИ И В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

9:00: „ЕДИН ДО ДРУГ ПРЕДИ И В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

06.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: General10:00: МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ШУМЛА“

10:00: МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ШУМЛА“

Category: General10:00: ТЪРЖЕСТВЕН РИТУАЛ ЗА ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ С ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ

10:00: ТЪРЖЕСТВЕН РИТУАЛ ЗА ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ С ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ

07.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: General10:00: МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ШУМЛА“

10:00: МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ШУМЛА“

08.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

09.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: GeneralN/A: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

N/A: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

Category: General17:30: „БАБИНО НАСЛЕДСТВО”

17:30: „БАБИНО НАСЛЕДСТВО”

10.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: GeneralN/A: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

N/A: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

Category: General17:30: „КОМПЮТЪРНА ЖИВОПИС“

17:30: „КОМПЮТЪРНА ЖИВОПИС“

11.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: GeneralN/A: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

N/A: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

12.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: GeneralN/A: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

N/A: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

Category: General17:30: „В СЛУЖБА НА ОБЩОТО ДОБРО”

17:30: „В СЛУЖБА НА ОБЩОТО ДОБРО”

13.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: GeneralN/A: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

N/A: ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ „ШУМЕНСКА БАГРЕНИЦА“

Category: General18:00: 90 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО

18:00: 90 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО

Category: General18:00: „ШУМЕН БЯГА“

18:00: „ШУМЕН БЯГА“

14.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: General19:00: СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

19:00: СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

15.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: General11:00: „ЖЪЛТАТА ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА“

11:00: „ЖЪЛТАТА ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА“

16.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

Category: General18:30: ОТКРИВАНЕ НА 164-ТИ СЕЗОН НА ДКТ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“

18:30: ОТКРИВАНЕ НА 164-ТИ СЕЗОН НА ДКТ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“

17.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

18.09.2019

Category: GeneralN/A: „МОНГОЛИЯ”

N/A: „МОНГОЛИЯ”

19.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

Category: General19:00: СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

19:00: СИМФОНИЧЕН КОНЦЕРТ

20.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

Category: General19:00: ДЕН НА СЕЛОТО

19:00: ДЕН НА СЕЛОТО

21.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

22.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

23.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

Category: GeneralN/A: „НАШАТА БИБЛИОТЕКА – КУПИ КНИГА – ДАРИ КНИГА!“

N/A: „НАШАТА БИБЛИОТЕКА – КУПИ КНИГА – ДАРИ КНИГА!“

24.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

Category: GeneralN/A: „НАШАТА БИБЛИОТЕКА – КУПИ КНИГА – ДАРИ КНИГА!“

N/A: „НАШАТА БИБЛИОТЕКА – КУПИ КНИГА – ДАРИ КНИГА!“

25.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

Category: GeneralN/A: „НАШАТА БИБЛИОТЕКА – КУПИ КНИГА – ДАРИ КНИГА!“

N/A: „НАШАТА БИБЛИОТЕКА – КУПИ КНИГА – ДАРИ КНИГА!“

26.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

Category: GeneralN/A: „НАШАТА БИБЛИОТЕКА – КУПИ КНИГА – ДАРИ КНИГА!“

N/A: „НАШАТА БИБЛИОТЕКА – КУПИ КНИГА – ДАРИ КНИГА!“

Category: General18:00: ЧЕСТВАНЕ НА 160-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕН. РАДКО ДИМИТРИЕВ

18:00: ЧЕСТВАНЕ НА 160-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕН. РАДКО ДИМИТРИЕВ

Category: General19:00: ГОСТУВА: ДТ СЛИВЕН СЪС СПЕКТАКЪЛА „НЕПОПРАВИМО“

19:00: ГОСТУВА: ДТ СЛИВЕН СЪС СПЕКТАКЪЛА „НЕПОПРАВИМО“

27.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

Category: GeneralN/A: „НАШАТА БИБЛИОТЕКА – КУПИ КНИГА – ДАРИ КНИГА!“

N/A: „НАШАТА БИБЛИОТЕКА – КУПИ КНИГА – ДАРИ КНИГА!“

Category: GeneralN/A: „ЕСЕННИ ШУМЕНСКИ ВЕЧЕРИ“

N/A: „ЕСЕННИ ШУМЕНСКИ ВЕЧЕРИ“

Category: General19:00: „ХОРА НА ДРЕВНИТЕ ПРОФЕСИИ“

19:00: „ХОРА НА ДРЕВНИТЕ ПРОФЕСИИ“

28.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

Category: GeneralN/A: „ЕСЕННИ ШУМЕНСКИ ВЕЧЕРИ“

N/A: „ЕСЕННИ ШУМЕНСКИ ВЕЧЕРИ“

29.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

Category: GeneralN/A: „ЕСЕННИ ШУМЕНСКИ ВЕЧЕРИ“

N/A: „ЕСЕННИ ШУМЕНСКИ ВЕЧЕРИ“

Category: General11:00: „ЦВЕТНИ ВЪЛШЕБСТВА“

11:00: „ЦВЕТНИ ВЪЛШЕБСТВА“

30.09.2019

Category: GeneralN/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

N/A: „БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ”

01.10.2019 02.10.2019 03.10.2019 04.10.2019 05.10.2019 06.10.2019