16.09.2019

„МОНГОЛИЯ”

ОТКРИВАНЕ НА 164-ТИ СЕЗОН НА ДКТ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“