07.03.2021

Препоръчана литература на тема „Освобождението на България в националната литература“
Фотодокументална изложба „Освобождението на Шумен – 18 юли 1878“
„Благодарим за свободата!“ – документална изложба
„Косе Босе“ от Рада Москова – ДКТ-Търговище
Skip to content