29.09.2021

Изложба - дарение с представяне на книга на Спартак Паскалевски
Запознаване на младите с функциите на читалищата, възникването им и читалищното дело през годините по повод „165 години читалищно дело“
Skip to content