Премахване на агитационните материали за изборите на 26 май

Община Шумен напомня, че 7-дневният срок за премахване на плакатите и агитационните материали за проведените на 26 май избори за членове на Европейския парламент, изтича на 2 юни, неделя.

Политическите партии, коалиции и инициативните комитети са задължени да премахнат за собствена сметка разпространените от тях плакати и агитационни материали съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс.

При неизпълнение за нарушителите се предвиждат глоби от 1000 до 5000 лв. съгласно чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс.