Над 80 машини ще чистят Шумен през тази зима

Готовността за зимата обсъдиха днес представители на администрацията, общинските фирми и структурите, ангажирани с осигуряване на нормални условия за работа през зимните месеци.

Обезпечено е отоплението във всички детски, учебни и социални заведения в община, извършена е профилактика на отоплителните системи. 11-те училищни автобуси и 1 резервен, които превозват пътуващите до средищните училища, са преминали през технически прегледи. В кметствата, на чиято територия се намират тези училища, е създадена организация  за временно настаняване на деца при усложнена зимна обстановка, съобщиха от отдела по образование.

Селата, през които минава пътна мрежа с интензивен трафик, имат готовност  да подслонят и бедстващи хора. Центърът за временно настаняване и Кризисният център в Шумен, които разполагат с 28 места, са подготвени и при необходимост могат да посрещнат нуждаещи се от подслон. Домашният социален патронаж работи със запълнен капацитет от 300 души и разполага със запаси от хранителни продукти. Обществената трапезария обслужва 110 лица. Други 200 души получават ежедневно безплатен обяд в домовете си. В патронажната грижа за възрастни и лица с увреждания с почасови услуги и доставка на хранителни продукти и лекарства в дома са включени още 550 души, докладваха от социалната дирекция в общината.

Осигурен е транспорт за обслужване на 33-ма души болни на хемодиализа и за 151 бременни жени от общината, чийто термин е до края на месец април.

Три външни фирми с над 80 машини заедно с техниката и ресурсите на общинските предприятия „Чистота“, „Паркове и обредна дейност“, „Общински жилища и имоти“ и „Строителство и благоустройство“ отговарят за почистването и поддържането на улиците през зимата, местата за обществено ползване и пътищата на територията на общината. По време на заседанието стана ясно, че всички са снабдени с необходимите количества сол, пясък и химически материали и ако се наложи, имат готовност за осигуряване на допълнителна техника и материали.

Зимното поддържане, опесъчаване и лугиране на улици, тротоари и територии за обществено ползване в северната част, малките улички на града и в кварталите „Дивдядово“, „Мътница“ и „Макак“ се извършва от Обединение „Зимно поддържане Шумен“. Консорциум КЛИНЪР 2018 ДЗЗД отговаря за южната част на града, а фирмата Автомагистрали „Черно море“ – за общинската пътна мрежа.

На общинските предприятия са възложени дейностите по ръчното и машинно снегопочистване и поддържане на централната пешеходна зона, алеи, паркове и градини в Шумен, почистване на подходите към социалните и здравните заведения, яслите, детските градини и училищата, автобусните спирки, паркингите и др.

Skip to content