Областният информационен център обяви старта на информационна кампания

Първата информационна среща от кампанията е на 27 септември от 10.30 часа в лекционната зала на ОИЦ – Шумен. Регистрацията започва в 10.00ч. Поканени са представители на общинската администрация, директори на училища, детски градини, читалища и неправителствени организации.

Областен информационен център (ОИЦ) – Шумен инициира последна за 2021г. обиколка в десетте общини на областта. Ще бъдат представени актуални процедури за кандидатстване с проекти. В периода 27 септември – 08 октомври, експерти на ОИЦ заедно с представители на Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието (ТОО на НССЗ) ще посетят по график десетте общини в област Шумен. Сред земеделски стопани, директори на училища, детски градини, читалища и общинска администрация, ще бъдат популяризирани условията за кандидатстване по четири актуални процедури, които се финансират от три различни програми. На пресконференция днес ОИЦ-Шумен представи в резюме процедурите, включени в кампанията. Това са две мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020), насочени към създаване на стопанства на млади фермери (м.6.1)  и стартова помощ за развитието на малки стопанства (м.6.3). Приемът и по двете мерки се очаква да стартира в периода септември – ноември 2021г.

Процедурата „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“, която е насочена към кандидати – нетърговски организации, публични или частни, както и неправителствени, установени като юридически лица в България, включително общини. Целта е осигуряване на достъп до културата и културните процеси в страната на етнически и културни малцинства (с фокус върху роми). Крайният срок за кандидатстване е 29 ноември 17:30ч. чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/14ef905d-f0e1-4686-b932-91548ef2aba4 . На срещата с медиите бяха анонсирани и три подмерки по Проект „Красива България“, насочени към извършване на строително-монтажни и ремонтни дейности за подобряване на обществената среда в населените места, социалната инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип.

Снимка: shum.bg

Skip to content