Обработват царевица с препарати за растителна защита

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кварталите Макак и Мътница, кметовете на селата Царев брод и Белокопитово и гл. специалисти на Макак и Мътница, че фирма „Агропро“ ООД ще извърши третирания с препарати за растителна защита в землището на гр. Шумен.

На 29 май, петък, от 7.00 до 10.00 часа с наземна техника ще се обработват насаждения с царевица срещу вредителя широколистни плевели с препарата Мустанг СК при доза 50 мл/дка с карантинен срок 65 дни. Ще се пръска и срещу житни плевели с препарата Нифур 4 СЛ при доза 125 мл/дка с карантинен срок 30 дни. Подлежащ на третиране е терен в гр. Шумен в масив 79 с площ 166 дка.

Съгласно чл. 10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне. Повече информация може да се получи на тел: 0884 91 85 00 във фирма „Агропро“ ООД и на тел. 054/857 710 в Община Шумен.

Skip to content