Обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Шумен за 2020-та година

Общественото обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 31 декември 2020 г. ще се състои на 20 юли, вторник, от 14.00 часа в зала „Проф. Венета Вичева“ в сградата на общината. От общинската администрация канят всички граждани и заинтересовани лица да се включат в дискусията.

Общественото обсъждане се организира на основание на текстове от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за публичните финанси и приетата от Общинския съвет наредба за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Skip to content