Община Шумен кандидатства с проект за модернизиране на уличното осветление

Община Шумен кандидатства за финансиране с проект за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в града по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

Проектното предложение включва подмяна на улично и парково осветление и монтиране на 3 085 нови енергоспестяващи LED лампи в различни части на Шумен, междублокови пространства и по бул. „Славянски“. Предвижда се и поставяне на енергоефективни осветителни тела на 20 пешеходни пътеки в града, въвеждане на система за централизирано интелигентно управление на уличното осветление и производство на енергия от ВЕИ за самопотребление от новото улично осветление.

Общата стойност на проекта е до 600 хил. евро. Доклад за обследване на енергийната ефективност е представен и одобрен със становище от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.