Община Шумен кани политическите партии и коалиции на консултации за състава на СИК

В изпълнение на чл. 91 от Изборния кодекс кметът на община Шумен кани представители на политическите партии и коалиции да участват в консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за народни представители на 04 април 2021 г. Консултациите ще се състоят на 22 февруари 2021 г. (понеделник), в зала 363 в сградата на общинската администрация при следната процедура:

13.30 часа – проверка на документи;

14.00 часа – преговори за състава на секционните избирателни комисии.

При участие в консултациите партиите следва да представят:

– Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; трите имена и единния граждански номер на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

– Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14 януари 2021 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

– Пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова, когато в консултациите участват упълномощени лица;

  • Списък на резервните членове, които да заместят предложените лица, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден.

– Поименни списъци на всички желаещи от предложените за членове на СИК (включително и резервите) за ваксиниране срещу COVID-19. След консултациите списъците ще бъдат предоставени в РЗИ – Шумен.

Поканата е изпратена до всички парламентарно представени партии и коалиции, до коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на ЕП, но не са парламентарно представени в НС на РБ, до други партии и коалиции.

Skip to content