Община Шумен обяви процедура за кандидатстване по фонд „Култура“

„Детски и младежки културни дейности“ и „Творчески Шумен“ са двете направления, по които може да се кандидатства за финансиране пред общинския фонд „Култура“ за тази година.

Ресурсът, с който разполага фондът, е в размер на 54 хил.лв. Проекти в обявената сесия и в двете направления могат да се подават от  3 до 31 май до 16.00 часа в стая 358 на Община Шумен. Документите за кандидатстване са публикувани на сайта на община Шумен в раздел – „Култура, младежки дейности и спорт“ – „Култура“ – „Общински фонд култура“.