Община Шумен организира образователни екскурзии за ученици

Екскурзии и посещения на културно-исторически обекти за ученици от 1 до 12 клас, които са част от заниманията по интереси в училищата, организира Община Шумен. Те са образователни и са част от дейностите в Годишния тематичен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците на територията на общината за 2019 година.

Съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование средствата се отпускат от Министерството на образованието и покриват разходите за път, храна и входни такси на учениците при посещенията на културно-исторически и природонаучни обекти, музеи и други. Екскурзиите са еднодневни, провеждат се през месец ноември и имат за цел да запознаят учениците с културно-историческото наследство на България.

В програмата са включени посещения на музеи и културно-исторически забележителности във Варна, Велико Търново, Котел и Жеравна. В тях взеха участие ученици и учители от НУ „Ил. Р. Блъсков“, НУ „Княз Борис I”, II ОУ „Д-р Петър Берон“, III ОУ „Д. Благоев“, VI ОУ „Еньо Марковски“, IX ОУ „П. Волов“, ПЕГ „Н. Вапцаров“, СУ „Сава Доброплодни“, ПГССХТ, СУ „Панайот Волов“ и  СУ „Трайко Симеонов“.

Последната екскурзия в програмата е тази събота, 23 ноември. Ученици от ППМГ „Нанчо Попович“, III ОУ „Д. Благоев“ и VI ОУ „Еньо Марковски“ ще посетят  Дряновския манастир и Трявна.