Община Шумен организира обществено обсъждане на бюджета за 2021-ва година

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Шумен за 2021 г. ще се състои на 29 януари (петък) от 14.00 часа в зала „Проф. Венета Вичева“ в сградата на общинската администрация. Дискусията ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

Кметът Любомир Христов кани жителите на общината, бизнеса, неправителствените организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост да се включат в обсъждането.

Проектобюджетът за 2021 г. е публикуван на интернет страницата на общината. Мнения, препоръки и становища могат да се представят в Деловодството на Община Шумен (стая № 204), в срок до 12.00 ч. на 28 януари, на имейл адрес mayor@shumen.bg или на сайта на общинската администрация в раздел „Контакти“ .

Skip to content