Общината ще търси инвеститори за минералната вода в Мараш

Днес, по време на заседанието на Общинския съвет, кметът Любомир Христов  информира съветниците, че в Община Шумен е получена балнеологичната оценка за минералната вода в село Мараш заедно със сертификат за нейните качества и възможности за използване. От тях става ясно, че водата е непригодна за питейно-битови цели. Тя може да се използва само за профилактика и лечение по лекарско предписание и отговаря на изискванията за използване за курортни и балнеосанаториални дейности.

Според документацията водата може да лекува ставни, ортопедични и заболявания на периферната нервна система, гинекологични, кожни, чревни, сърдечно-съдови и др. видове болести.

От писмото на министър Кирил Ананиев става, че пробите са показали, че водата е хипертермална, силно минирализирана, хлоридна, натриево-калциева, флуорна със съдържание на бром и йод, без санитарно-химични и микробиологични признаци за замърсяване.

Полученото решение ни дава възможност да предприемем мерки за търсене на инвеститор за строителство на балнеосанаториуми и др. сгради, тъй като според новия Устройствен план зоната е определена за балнеосанаториална, съобщи на заседанието на Общинския съвет кметът Любомир Христов.

„Ще проучим опита на други общини, където има подобни минерални води и изградени балнеосанаториуми. Ще търсим инвеститори. Ще предложим варианти. Приемаме и предложения, разбира се. Смятам, че от този, даден от природата ресурс, е редно да могат да се възползват всички“, каза още Христов.