ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1958 г.
Професия:
Образование:
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Общински съветник в мандат 2011 – 2015 г.
Телефон за контакти: (+359) 888 745 681
Е-поща: bedzhev@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК “Правна и опазване на обществения ред” – член
2. ПК “Просвета, образование и наука” – зам.-председател
3. ВК Правилник

Skip to content