ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1965 г.
Професия:
Образование:
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 889 812 802
Е-поща: villi_mm@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК “Бюджет и финанси” – председател
2. ПК “Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации” – зам. председател

Skip to content