Общо събрание на РСУО

На 10 януари, петък, от 10.00 часа, в зала 203 на Община Шумен ще се проведе Общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен при следния дневен ред:

  1. Избор на председател на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен.
  2. Вземане на решение за предстоящи дейности във връзка с изтичането на срока на договора от 19.02.2015 г. за сепариране на смесен битов отпадък, образуван на територията на общините Шумен, Нови пазар, Каспичан, Велики Преслав и Смядово.
  1. Други