Обявена е втора сесия за финансиране на младежки проекти

Община Шумен обявява втора конкурсна сесия за финансиране на проекти на младежи и неправителствени организации, работещи с млади хора и неформални групи от младежи.

Проектните предложения се подават на гише № 3 (изнесено деловодство) в Центъра за информация и услуги на първия етаж в общинската администрация или в електронен вариант на имейл адрес: e.dimcheva@shumen.bg в срок до 16.00 часа на 02.08.2021 г. Образец на формуляра за кандидатстване е качен на интернет страницата на Община Шумен в раздел „Култура, младежки дейности и спорт“, секция „Младежки дейности“.

Съгласно Правилника за финансиране на младежки проекти подпомагането на дейностите се организира в две сесии през съответната календарна година. На първата сесия за финансиране от постъпили 28 предложения са одобрени 19 проекта на обща стойност 44 727 лв. Останалата сума за разпределяне на втора сесия е 5 272 лв. Предвидените средства за финансиране на младежки проекти през 2021 година са в размер на 50 000 лв.

Skip to content