От Община Шумен уведомяват пчеларите къде ще се пръска с препарати

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, че фирма „КИММС” ЕООД, ЗП Зорица Савева Стефанова и ЗП Северина Пламенова Рашкова ще проведат третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен, както следва:

От 2 до 5 март 2020 г. от 10.00 до 16.00 часа с наземна техника на:

Кайсии във фенофаза „набъбване на пъпките“ – срещу сачмянка и ранно кафяво гниене с препарата БОРДОМИКС 20 ВП при доза 500 гр./дка. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площи, както следва: „Горен сусурлук” – „КИММС” ЕООД – 65дка, ЗП Зорица Савева Стефанова – 12дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 30дка.

От 3 до 8 март 2020 г. от 10.00 до 16.00 часа с наземна техника на:

Череши във фенофаза „набъбване на пъпките“ – срещу бактериален пригор с препарата БОРДОМИКС 20 ВП при доза 500 гр./дка. Подлежащи на третиране са терени в местностите и площи, както следва: „Якова” – „КИММС” ЕООД – 81дка, ЗП Зорица Савева Стефанова – 49дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 14дка, както и в „Горен сусурлук” „КИММС” ЕООД – 148дка.

От 8 до 10 март 2020 г. от 10.00 до 16.00 часа с наземна техника на:

Сливи във фенофаза „набъбване на пъпките“ – срещу сачмянка с препарата ФУНГУРАН ОН 50 ВП при доза 200 гр./дка. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площи, както следва: „Горен сусурлук” – „КИММС” ЕООД – 8дка, ЗП Зорица Савева Стефанова – 42дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 9дка, както и в „Куванлък” – „КИММС” ЕООД – 7дка.

Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /

За повече информация: тел: 0888996222 – „КИММС” ЕООД,

ЗП Зорица Савева Стефанова

ЗП Северина Пламенова Рашкова

054/857 710 – Община Шумен