Парите за предпроектното проучване за ВиК системата „Дунав“ са осигурени

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще отпусне средствата за извършването на предпроектно проучване на трасето на водоснабдителната система „Дунав“, чието доизграждане се налага от нуждата на алтернативен водоизточник за областите Шумен, Разград и Търговище. Това беше решено вчера на работна среща на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков с кметове и областни управители от Североизточна България. Строителството на новите отсечки и ремонта на старите ще се финансират от новия ВиК холдинг.

Реалистичната прогноза е строителството и ремонтните дейности да започнат догодина. Междувременно следва да се направят предварителни експертни проучвания, въз основа на които ще бъде изготвен техническият проект и ще бъде възложено изпълнението на строителството на трасето. Утре предстои нова среща на областните управители и кметовете на Шумен, Разград и Търговище, на която ще се уточнят необходимите изисквания и условията за предпроектното проучване.

Пред министър Нанков кметът на община Шумен Любомир Христов изтъкна, че за неговия екип все пак приоритет си остава строителството на новия довеждащ водопровод от язовир „Тича“ и  пречиствателната станция за питейни води. За тях също вече има осигурени европейски средства и до месец се очаква да бъде подписан договора за тяхното изграждане. Системата „Дунав“ и възстановяването на помпените станции ще бъдат алтернативни източници, които да ни предпазват от критични ситуации в безводни години. Идеята за подсигуряване с алтернативни водоизточници бе подкрепена единодушно от всички присъстващи на срещата в МРРБ.