Покана за публично обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Шумен  

Кметът на община Шумен Любомир Христов отправя покана към жителите на община Шумен, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни за публично обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Шумен (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 07.09.2021 г. от 11.00 часа в зала 363 в сградата на общината при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Тези, които нямат възможност да присъстват на обсъждането, могат да разгледат качените материали на страницата на общината и да изпратят своите препоръки и предложения до 9.00 часа на 7 септември на ел. поща: p.minev@shumen.bg

Всички документи, свързани с разработването на ПИРО Шумен 2021-2027 г., са публикувани на сайта на община Шумен в секция  „Европейски фондове и програми“.

 

Skip to content