Предаване на стари автомобилни гуми

Във връзка със сезонната смяна на автомобилни гуми от домакинствата Община Шумен уведомява гражданите, че съгласно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, приета от Министерския съвет, старите гуми трябва да бъдат предавани във всички автосервизи и центрове, които продават и предлагат монтаж и демонтаж на автомобилни гуми.

Забранява се изхвърлянето на излезли от употреба автомобилни гуми на нерегламентирани места на територията на община Шумен, както и на площадката между Колодрума и задния вход на градския стадион „Панайот Волов“.