Предизвикателствата на съвремието и качеството на образованието ще обсъждат педагози в Шумен

Научно-практическата конференция „Предизвикателствата на съвремието и качеството на образование” е организирана от Община Шумен и Шуменския университет „Еп. Константин Преславски”. Тя е посветена на 130 години от началото на предучилищното възпитание в Шумен. В нея ще вземат участие с 38 доклада преподаватели от различни университети в страната, директори и учители от  градовете – София, Пловдив, Русе, Плевен, Мездра, Лозница, Нови пазар, Долна Митрополия и Шумен. Откриването е на 26 септември, четвъртък, от 13.00 ч. в зала „Проф. Венета Вичева” в Община Шумен. Конференцията се провежда под научното ръководство на проф. д-р Ирина Колева от СУ „Св. Кл. Охридски“.

Ще бъдат изнесени пленарни доклади от:

проф. д-р Ирина Колева – СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. София – „Предизвикателства в образованието: европейски и национални политики и стратегии”;

проф. д-р Весела Гюрова – СУ „Св. Кл. Охридски“ – „Приоритети на предучилищното образование – тенденции и предизвикателства”;

проф. д-р Галин Цоков – ПУ „Паисий Хилендарски“ – „Управление на иновациите в образователната организация на 21 век”;

проф. д-р Снежана Въчева – ШУ „Еп. К. Преславски“ – „Начало на подготовката на детски учители в град Шумен”;

След пленарните доклади участниците ще продължат работа в две работни секции: „Педагогически стратегии и технологии за иновативно образование. Образователен мениджмънт“ и „Приобщаващо образование. Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. Развитие на професионалните компетентности на педагогическите специалисти”.

На финала на първия ден от конференцията ръководството и децата от ДГ „Дружба” от 17.30 ч. пред ДКТ „Васил Друмев” ще представят пред участниците карнавал на приказките и приказните герои „Доброто побеждава, доброто възпитава”.

На 27 септември, петък, от 09.30 ч. екипите на три шуменски детски градини – „Изворче“, „Космонавт” и „Дружба” ще представят пред участниците в конференцията педагогически практикуми на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Закриването на форума ще се състои след 15.30 часа.