Предстоящо пръскане с препарати за растителна защита

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, в кв. Макак, кв. Дивдядово, кметовете на с. Панайот Волов, с. Белокопитово и гл. специалисти на кв. Макак, кв. Дивдядово и кв. Мътница, че фирма „Мегафрут” ООД ще проведе третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен, както следва:

От 28 до 30 април 2020 г. от 20.00 до 06.00 часа с наземна техника на:

Череши и сливи – срещу ранно кафяво гниене с препарата СКОР при доза 30 г/дка с карантинен срок 7 дни. Подлежащи на третиране са терени в местността „Стража“ на площ 294 дка. За повече информация: тел: 0887 309 959 – „Мегафрут” ООД и на тел. 054/857 710 в Община Шумен.

По същото време в дните от 28 до 30 април, както и от 1 до 30 май от 8.00 до 17.00 часа, фирма „Фуражи“ ООД ще извърши пръскане с препарати за растителна защита в землището на гр. Шумен и кв. Макак. При подходящи метеорологични условия с наземна техника ще се извършат третирания на площите с пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед срещу плевели, ръжди, мрежести петна, мана, фузариум и септориоза.

Повече информация може да се получи на тел.: 054/800 276 и 0896 668 845 – “Фуражи“ ООД и на тел.: 054/857 710 в Община Шумен.

Съгласно чл. 10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл. 6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии /назначени по чл. 36, ал. 1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр. 98 от 5 ноември 2004 г./

Skip to content