Предупреждение към пчеларите за пръскане с препарати         

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, че фирма „КИММС” ЕООД, ЗП Зорица Савева Стефанова и ЗП Северина Пламенова Рашкова ще проведат третирания с растителнозащитни препарати в землището на гр. Шумен, както следва:

От 24 до 26 април 2020 г. от 09.00 до 11.00 часа и  от 16.00 до 20.00 часа с наземна техника на:

Череши във фенофаза „край на цъфтеж и окапване на венчелистчета“ – срещу ранно кафяво гниене с препарата СКОР 250 ЕК при доза 30 мл/дка и срещу листни въшки с препарата МОСПИЛАН 20 СГ при доза 25 гр./дка. Подлежащи на третиране са терени в местностите и на площи, както следва: „Якова” – „КИММС” ЕООД – 81 дка, ЗП Зорица Савева Стефанова – 49 дка и ЗП Северина Пламенова Рашкова – 14 дка, както и в „Горен сусурлук” „КИММС” ЕООД – 148 дка.

Съгласно чл.10 от Наредба 13 от 26.08.2016 г. на МЗХ, собствениците на пчелни семейства са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне в съответствие с указанията на комисията по чл.6 от Правилника за организацията и дейността на постоянните комисии / назначени по чл.36, ал.1 от Закона за пчеларството /по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния/ Обн. в ДВ бр.98 от 5 ноември 2004 г. /

 За повече информация: тел: 0888996222 – „КИММС” ЕООД, ЗП Зорица Савева Стефанова, ЗП Северина Пламенова Рашкова                          054/857 710 – Община Шумен

 

Skip to content