Приемат се декларации за компенсиране на икономическите последици от извънредното положение

Община Шумен съобщава, че приема декларации във връзка с мерките за справяне с икономическите последици от извънредната обстановка и пандемията от COVOD-19. Документи могат да подават лица, които са преустановили дейност на основание на издадените заповеди от министъра на здравеопазването и попадат в обхвата на Решение №303 на Общинския съвет в Шумен от 28 януари 2021 г. Формуляр на утвърдения образец може да се получи в стая № 255А и стая 374. Попълнената декларация се подава в срок до 10 март 2021 година както следва:

  • За лица, платили такси по смисъла на чл. 23, т. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен и за наематели по договор, сключен с Община Шумен – в деловодството на общината , стая №204;
  • За наематели по договор, сключен с общинско предприятие – в деловодството на съответното предприятие.

Образец на декларацията

Skip to content