Приемен ден на кмета

Кметът на община Шумен Любомир Христов ще има приемен ден на 26 юли, понеделник, от 14.00 часа в зала 203 на общинската администрация.

По същото време в кабинетите си граждани ще приемат и заместник-кметовете Татяна Костова, Росица Антонова, Светлана Маркова, Боян Тодоров и секретарят Диян Димитров.

На 26 юли също от 14.00 часа в стая 315 в сградата на общината приемен ден ще има и председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова.

Записванията за приемния ден на кмета, зам.-кметовете, секретаря и председателя на Общинския съвет се правят на тел. 054/ 857 771 в общинската администрация или по електронен път през официалната интернет страница на общината в раздел „Информация и услуги“, секция „Приемно време“.

 

Skip to content