Приемен ден на кмета

Кметът на община Шумен Любомир Христов ще има приемен ден на 25 ноември, понеделник, от 14.00 ч.

По същото време в кабинетите си граждани ще приемат и заместник-кметовете Татяна Костова, Боян Тодоров, Росица Антонова, Светлана Маркова и секретарят Диян Димитров.

На 25 ноември също от 14 часа в стая 315 в сградата на общината приемен ден ще има и председателят на Общинския съвет Красимир Минчев.