Продължава записването по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2 и 3

С оглед на усложняващата се ситуация и разпространението на COVID-19, както и  на увеличаващия се брой заразени в цялата страна и на територията на общината от администрацията напомнят, че Община Шумен работи по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Шумен – Компонент 2 и Компонент 3. И по двата проекта не е достигната максималната бройка на лицата, които могат да бъдат обхванати в превенцията срещу COVID-19 и в грижата за възрастни и хора с увреждания и записванията продължават. Това съобщи днес на брифинг д-р Светлана Маркова, зам.-кмет по социална политика и здравеопазване.

„Чрез медиите бих искала още веднъж да информираме обществеността, че по Компонент 3 на този проект е предвидено да бъдат обслужвани 349 души. Към момента има все още незапълнени 61 места, за които може да се кандидатства. Дори и да надхвърлим допустимия брой, общината ще осигури възможност за желаещите да бъдат включени в него,“ каза д-р Маркова. Те ще бъдат подпомагани чрез доставка на храна, хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със средства на потребителите. Хората в нужда биха могли да получат съдействие и при заплащане на битовите им сметки, при заявяване и получаване на неотложни административни услуги, които се предоставят от социални асистенти. Дейностите по процедурата са насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги, самотни родители с дете/деца до 12 г, които са в невъзможност да останат сами.

133 лица досега са се възползвали от здравните и социални услуги, осигурени с по другото направление на проекта – Компонент 2, чиято цел е да се подобрят качеството на живот и социалното включване на хора с увреждания и възрастни хора чрез изграждане на мрежа от услуги в домашна среда, информира на срещата д-р Маркова. Още 68 души могат да се включат в него, като отново общината ще осигури възможност да се ползват услугите дори когато броят им надвишава посочения в проектната документация – 201 души.

Севелина Колева, ръководител на проекта и директор на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания към Община Шумен, припомни, че по Компонент 2 също се подпомагат възрастни хора и лица с увреждания над 65 години, за които се осигуряват почасови услуги у дома. Те включват обгрижване, помощ при самообслужване и медицински дейности според утвърдения здравен пакет. Назначени са мобилни екипи, като в тях са включени домашни помощници, медицински специалисти, социални работници, психолог и рехабилитатор. Община Шумен осигурява транспорт на персонала, който предоставя услугите от/до домовете на потребителите.

Общата стойност на безвъзмездната помощ е 1 037 438,96 лв., като от тях 881 823.12 лв. са осигурени от Европейския социален фонд и 155 615,84 лв. са национално съфинансиране. Проектът се реализира по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Телефоните за информация и записване за услугите са 0878261240 – по Компонент 2 и 0879904770 – по Компонент 3.

Skip to content