Продължават пръсканията с препарати за растителна защита

Община Шумен уведомява собствениците на пчелни семейства в гр. Шумен, включително и в кварталите Макак и Дивдядово, кметовете на селата Панайот Волов и Белокопитово и гл. специалисти на Макак, Дивдядово и Мътница, че фирма „Мегафрут“ ООД ще проведе третирания с препарати за растителна защита в землището на гр. Шумен.

От 22 до 24 май от 06.00 до 10.00 часа с наземна техника ще се обработват терени с череши срещу вредителя черешова муха с препарата Децис 100 ЕК при доза 17,5 мл/дка с карантинен срок 7 дни. Подлежащи на третиране са площи в местността „Стража“ с площ 194 дка.

Съгласно чл. 12 от Наредба 15 от 08.04.2004 г. на МЗГ, собствениците са длъжни да предприемат мерки по опазване на пчелните семейства от отравяне. Повече информация може да се получи на тел. 0887 309 959 във фирма „Мегафрут” ООД и на тел. 054/857 710 в общинската администрация.