Промени в часовия график на автобусите от градския транспорт в Шумен

Във връзка с удължения срок на действие на въведената извънредна обстановка в страната, обявена с Решение №325 на Министерския съвет на Република България от 14.05.2020г. и въведените временни противоепидемични мерки на територията на страната със заповед № РД-01-651/11.11.2020г. и Заповед № РД-01-609/21.10.2020г. на министъра на здравеопазването и след извършен анализ на пътникопотока се налага да се увеличат интервалите между някои курсове от линиите на градския транспорт на Шумен в ненатовареното време от деня.

Честотата на обслужване в пиковите часове се запазва както преди.

Обследването на пътникопотока продължава да се извършва ежедневно и “ШУМЕН-ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ” ООД е в състояние при отмяна на въведените ограничителни мерки и нормализиране на ситуацията да възстанови регулярния график на обслужване на линиите.

Временното разписание влиза в сила от 16.11.2020г. до отмяна на мерките. По автобусните линии се въвежда часови график както следва:

Автолиния №2
Обръщач

бул. „Мадара“

Обръщач

ул. „Самара“

06:40 07:00
17:08 17:40

 

Автолиния №3
Обръщач

бул. „Мадара

Обръщач

ул. „Самара“

06:40 07:00
07:40 08:00
17:08 17:40

 

Автолиния №4
Обръщач

бул. „Мадара“

Обръщач

кв. „Еверест“

05:40 05:30
06:00 06:10
06:40 06:30
07:00 06:50
07:15 07:10
07:35 07:25
07:55 07:40
08:20 08:00
08:40 08:25
09:05 08:50

 

09:25 09:10
09:45 09:35
10:05 09:55
10:25 10:15
10:45 10:35
11:05 10:55
11:25 11:15
11:45 11:35
12:05 11:55
12:25 12:15
12:45 12:35
13:05 12:55
13:25 13:15
13:45 13:35
14:05 13:55
14:25 14:15
14:45 14:35
15:05 14:55
15:25 15:15
15:45 15:35
16:10 15:55
16:30 16:15
16:50 16:40
17:10 17:00
17:30 17:20
17:50 17:40
18:30 18:20

 

19:10 19:00
19:30 20:00
20:05 20:35

 

Автолиния №5
Обръщач

ул. „Самара“

Пътни

строежи

07:10 07:40

 

Автолиния №6
Обръщач

ул. „Самара“

АЛКОМЕТ
05:10 06:30
08:10 08:40
08:20 14:30
13:10 17:45
18:05 18:00
21:10 18:40
22:30

 

Автолиния №61
Обръщач

ул. „Самара“

ЗИЕНО
05:55 07:10
07:40 17:25
17:00  

 

Автолиния №7
Обръщач

ул. „Самара“

    Обръщач кв.“Дивдядово“
6:20 6:30
6:35 6:50
7:05 7:05
7:30 7:35

 

Автолиния №71
Обръщач

ул. „Самара“

Обръщач

кв.“Дивдядово“

06.50 06.00
07.50 07.20
08.20 08.20
08.50 08.45
09.40 09.15
10.45 10.10
11.45 11.15
12.45 12.15
13.45 13.15
14.45 14.15
15.45 15.10
17.05 16.10
17.25 17.30
17.40 17.50
18.10 18.05
18.30 18.40
19.10 19.00
  19.40

 

Автолиния №27
Обръщач

бул. „Мадара“

Обръщач

кв.“Дивдядово“

06:50 07:10

 

Автолиния №8
Обръщач

ул. „Самара“

Обръщач

ул. „Самара“

07:10 07:10
08:30 08:30
10:10 10:10
12:20 12:20
17:00 17:00

 

Автолиния

ЦАРЕВ БРОД

Обръщач

ул. „Самара“

Обръщач

Царев брод

07:10 06:30
13:45 07:50
17:45 14:35
19:40 20:20

 

Автолиния №9
Обръщач

ул. „Самара“

Обръщач

кв. „Тракия“

06:55 07:20
07:20 07:50
16:40 17:10

 

Автолиния №9а
Обръщач

ул. „Самара“

Обръщач

ЗИЕНО

06:38 06:25
07:25 07:40
08:45 07:55
09:05 08:10
09:30 08:55
10:00 09:15
10:30 09:35
11:00 10:00
11:30 10:30
12:00 11:00
12:30 11:30
13:20 12:00
13:40 12:30
14:10 13:00
14:35 13:45
15:00 14:05
15:30 14:40
16:00 15:00
16:30 15:30
17:30 15:55
17:45 16:30
18:30 16:55
18:55 18:15
20:00 19:00
  19:25
  20:30

 

Автолиния №10
Обръщач

ул. „Самара“

Обръщач

АВТОБАЗА

07:00 16:40
07:20 17:40

 

Автолиния №15
Обръщач

бул. „Мадара“

Обръщач

кв.“Тракия“

06:30 07:05
07:00 07:30
17:08  

 

Автолиния №16
Обръщач

ул. „Самара“

Обръщач

кв. „Мътница“

05:50 06:30
07:10 08:05
11:30 12:10
13:35 14:25
17:50 18:30
19:30 20:10

 

 

Skip to content