Промяна в работното време на касите в общината

Във връзка с бюджетното и банковото приключване на 2019 година от общинската администрация в Шумен съобщават, че на 31.12.2019 г. касите на общината ще работят до 11:00 часа. В последния ден на годината, до 17.00 часа гражданите, които желаят, ще бъдат обслужени от касата на Изипей. Във връзка с това, за по-голямо удобство на шуменци, днес, 30 декември, понеделник, дежурната каса в сградата на общината ще работи до 18:30 ч.

Напомняме, че на   31.12.2019 г. изтича срокът за подаване на декларации по чл.71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за 2020 г. за имоти, които няма да се използват целогодишно.

Плащането на данъците и такса битови отпадъци за 2020 г. може да бъде извършвано след 15.01.2020 г.

За предходните години плащането на местните данъци и такса битови отпадъци може да бъде извършено още в първия работен ден на 2020 г. – 2 януари.