Разрешава се провеждането на културни събития и упражняването на колективни спортове за аматьори на открито

Кметът Любомир Христов издаде заповед, с която се разрешават посещенията на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито. Допуска се също провеждането на културни събития, концерти и други прояви на сцени на открито, както и посещения на кина с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет. В заповедта се посочва, че всички разрешени дейности трябва да се провеждат при спазване на изискването за дистанция и на всички противоепидемични мерки.

В друга заповед от днес, 12 май, се разрешава и упражняването на колективни спортове за аматьори на открито. Спортуването трябва да е без състезателен характер, без публика (в т.ч. футбол, баскетбол, волейбол) и с участие на до 10 човека. За всички разрешени спортни дейности също важи изискването за стриктно спазване на противоепидемичните мерки, както и да не се допуска използването на бани и съблекални.

Skip to content