Регламентирани места за предаване на стари автомобилни гуми

Във всички автосервизи и пунктове за смяна на автомобилни гуми гражданите могат да предават стари и излезли от употреба гуми, напомнят от Община Шумен.

Съгласно Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, приета от Министерския съвет, търговците и сервизите, които продават или предлагат монтаж и демонтаж на автомобилни гуми, са задължени да ги приемат безвъзмездно, без да се налага гражданите да плащат за услугата.

Лицата, които извършват продажба или смяна на гуми нямат право да отказват да ги приемат. При отказ санкцията за търговците е от 3000 до 10 000 лв. по чл. 143, ал. 2, т. 1 от Закона за управление на отпадъците.

От общинската администрация припомнят, че е забранено изхвърлянето на излезли от употреба гуми в и около контейнерите за битови отпадъци, на нерегламентирани места на територията на община Шумен и на площадката между Колодрума и задния вход на градския стадион „Панайот Волов“.

Санкцията за изхвърляне на стари гуми на нерегламентирани места е от 300 до 1000 лв., а за изгаряне – от 2000 до 5000 лв.