Шумен има двама нови почетни граждани

С решение на Общинския съвет проф. Добрин Добрев и офицерът от резерва полк. Димо Димов са новите почетни граждани на Шумен.

Професор Добрин Добрев е роден на 7 февруари 1951 г. в Дряново.  Завършва Математическата гимназия в Шумен, а след това Софийския университет Климент Охридски в специалност Българска филология. След дипломирането си за кратко е преподавател в Института за чуждестранни студенти и експерт по литература в отдел Просвета, Шумен. От 1980 г. е преподавател в Шуменския университет (през 2001 г. е избран за професор), на който от 2002 до 2007 г. е и ректор. Специализира в Бърно, Прага, Москва и Варшава, а през 1997 – 2000 г. е гост-лектор по български език, литература и култура във Виенския университет. През 1984 г. защитава дисертация за присъждане на научната степен доктор по филология, а през 1999 става доктор на филологическите науки с дисертация на тема „Символите в българския символизъм“. Изследването му „Теорията за знака в лингвистиката и литературната наука“ (1988) в съавторство с Е. Добрева е първото по рода си в България проследяване на същността и историческото развитие на семиотичния метод във филологическата наука. Сред най-значимите му трудове могат да се посочат Поетика на Йовковия разказ (1989), Справочник на семиотичните термини (1992, в съавторство с Елка Добрева), Справочник на символите в българския символизъм (1996), Символите в творчеството на българските символисти (2000), „Бай Ганьо“ на Алеко Константинов. Контексти на прочита. (2003), Тайните на Томбул джамия. Въведение в практическата семиотика на културата (2010), Изкуството: история на идеите (2014). Член е на Съюза на учените в България. По номинация на Международния биографичен център в Кеймбридж (IBC) проф. Добрев на два пъти (2008 и 2009 г.) заема място в ТОП 100 на водещите преподаватели в света, а през 2009 г. е част от списъка на 2000-те най-изтъкнати интелектуалци на ХХІ век. Три пъти (1989, 2001, 2015) е носител на Наградата на Шумен за наука.

Димо Тотев Димов е роден на 25 април 1930 г. в с. Кръвеник, Габровско. Завършва средно образование в Априловската гимназия в Габрово, полувисше в Народното военно артилерийско училище, профил „Земна артилерия“ и висше образование във Великотърновски университет, специалност “История”. От 1982 до 1983 г. Димо Димов е назначен за пръв директор на комплекс “Създатели на Българската държава”. След това в продължение на три години е секретар на НЧ “Добри Войников”, впоследствие – началник на “Гарнизонна школа по военно-патриотично възпитание”, Шумен. По време на службата си като офицер и в запаса Димо Димов е познат като активен изследовател на историята на Шумен и Шуменския гарнизон. Автор е на значими трудове с военна тематика: “Храбростта на Шуменци 1944-та”, “Имена, изсечени в гранит”, “Шуменска епоха”, “Сава Доброплодни” – биографичен очерк, “125 години Шуменски военен клуб”, „Дневникът на капитан Куцаров“, „Славата на шуменските бойни знамена”, „Учители и ученици от Шумен – доброволци в Сръбско-българската война 1885 г.“, „Първият военен паметник в България”, „Великият ден на Шумен“, „Шуменци по пътя на победите“ и др. Заедно с тези издания, Димо Димов има повече от 200 публикации в списания, сборници, юбилейни издания, периодичен печат и в електронни издания. Инициатор и организатор е на създаването на Музея на VII-ми пехотен Преславски полк, откриването на музей на Шуменския гарнизон, изграждането на паметник на Васил Левски в града, поставянето на паметни плочи на дома на ген. Марин Куцаров, на спасителите на бойни знамена от Шуменско. Член е на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Шумен, Съюза на ветераните от войните в България, дългогодишен активен краевед и член на Управителния съвет на Дружеството на краеведите „Георги Джумалиев“ при НЧ „Добри Войников-1856“ – Шумен. Награден е с орден „За военна доблест и заслуга“ на Държавния съвет на НРБ през 1981 г. За активната си изследователска и творческа дейност през 2000 г. Димо Димов е носител на “Наградата на Шумен”, а през 2006 г. Националният съвет на Съюза на краеведите в България го удостоява с Диплом за присвоено звание “Заслужил краевед”. През 2008 г. е удостоен с почетно звание I степен „Носител на златна значка на гр. Шумен“.

Skip to content