Шумен ще получи близо 1,7 млн. лева за ремонт на Младежкия дом

Управляващият орган на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 одобри проектa за ремонт на Младежкия дом в Шумен и ще предостави на общината безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 714 815,02 лева за обновяването на сградата.

Дейностите по проекта за частична рехабилитация и ремонт на Общинския младежки дом – гр. Шумен, включително подобряване на енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда предвиждат цялостен ремонт на покрива, ремонт и обновяване на фоайетата, концертната зала и санитарните помещения. Ще бъде санирана фасадата на сградата и ще се подмени дограмата. Рампи и нова стълбищна платформа ще улесняват посетителите с двигателни затруднения. В проекта е включено и изграждане на външен асансьор във вътрешния двор на сградата.

Общата стойност на проекта е 2 518 356,69 лв. Той ще бъде реализиран с безвъзмездни средства по ОПРР 2014 – 2020, кредит от Фонда за градско развитие за Северна България в размер на 648 701 лв. и съфинансиране от страна на общината.

Предстои сключването на договор между Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и Община Шумен за предоставяне на безвъзмедната финансова помощ.

Skip to content