Шуменци най-добре информирани и най-загрижени за  околната среда

Жителите на Шумен са първенци по показателите за информираност и загриженост за околната среда. Много от тях събират разделно отпадъци и използват все по-малко пластмаса за еднократна употреба. Анкетираните заявяват, че са  запознати с въздействието на отпадъците върху околната среда, говорят активно в семейството си по темата, участват в акции по почистване и облагородяване на публични зони и са по-непримирими към безразборното замърсяване. Това показват резултатите от представително проучване на Института за финансови проучвания и иновации в Пловдив, което изследва отношението и нагласите на българите към живот без отпадъци. То е проведено през 2020 година в градовете Шумен, Варна, Силистра, Добрич, Пловдив и Асеновград.

Шуменци водят и в графата за разделно събиране на отпадъци. Близо 70% от анкетираните са посочили, че се стараят да събират отпадъка разделно. В изследването са включени и въпроси за личното участие на гражданите в акции по събиране на отпадъци и опазване на околната среда. Според резултатите Шумен отново е първенец и по този показател, като 70% от участниците редовно се включват в почистването на публични места. По индикатора в раздел „Данни за личното екологосъобразно поведение“ проучването показва, че 72% от запитаните шуменци избягват използването на пластмасови бутилки за еднократна употреба. Над 70% от отговорилите ползват торби за многократна употреба при пазаруване.

Изследването е част от проекта „Партньорство за красива и чиста България”, който е включен в дългосрочната програма „Място България“ на Сдружение „БГ Бъди активен“. Местен партньор на проекта е Фондация „Подобри“.

Skip to content