Социалният дом в Лозево с дарение за „Помогни сега“

Дарение от 500 лева за кампанията „Помогни сега“ направиха работещите в Дома за лица с умствена изостаналост, който се намира в шуменското село Лозево.

Средствата са събрани по инициатива на синдикалната организация към КНСБ в социалното заведение. Една не малка част от работещите в Дома са на заплата около минималната. „Въпреки това решихме да съберем тези пари и да ги предоставим за целите на кампанията. Знаем, че особено в ситуации като тази е изключително важно да си помагаме. Затова благодаря на всички мои колеги за съпричастността им. Сигурни сме, че още много хора ще ни последват. Нашите сестри, лекари, здравни и социални работници, които ежедневно са на първа линия, се нуждаят от подкрепата на цялото общество“, казва директорът Жельо Желев.

Повечето от работещите в Дома са медицински сестри и санитари. Те знаят каква е отговорността на медиците и на хората от социалната сфера, макар че, за съжаление, средствата за тях все не достигат. Решават, че ако всеки даде по 10 лева от иначе скромната си заплата, няма да го усетят. Но пък ще се събере значителна сума, която ще послужи за закупуването на лекарства, на инструменти или на други неща, които сега са много необходими  на лечебните и социалните заведения. 48 са служителите в дома към момента, 23 от тях са медицински сестри, а останалите са социални работници и санитари. Домът се управлява от трима души административен персонал.  Всички те се грижат за 88 мъже с умствена изостаналост, които в  документацията си описват като потребители, но иначе наричат „нашите момчета“.

Skip to content